Začínáme s fotovoltaikou

S velkou touhou neustále zvyšovat svou kvalifikaci a rozšiřovat své portfolio, v rámci zajištění komplexní dodávky služeb našeho oboru, jsme se rozhodli věnovat problematice fotovoltaických instalací. Divize projektování EZ zahájila v 1. čtvrtletí tohoto roku spolupráci s významnou organizací na poli FVE, a to s výzkumným centrem energetických a enviromentálních technologií (CEET) a výzkumným energetickým centrum (VEC) VŠB Technické univerzity v Ostravě , pro kterou zpracovává technickou dokumentaci fotovoltaických elektráren do 100kWp.

Od května roku 2022 jsou naši zaměstnanci hrdými držiteli profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů“ (26-014-H), která je nezbytným podkladem pro zajištění kvalitní dodávky těchto instalací.